Sök
 
Tillbaka

Byte vatten- och värmemätare

Vid budgetstämman i november 2010 samt vid årsstämman 2011 informerades föreningens medlemmar om de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa mätning av medlemmarnas förbrukning av energi. Årsstämman fattade beslut om att byte av mätare samt installation av fjärravläsning skall ske vid ett och samma tillfälle för att spara in på arbetskostnad. Styrelsen fick i uppdrag att titta på tidsplanen samt en finansiering och att skriftligen informera om åtgärderna.

Idag betalar vi en preliminär avgift för både vatten och värme som regleras en gång per år i samband med kvartalsavgiften i februari. Framöver skall var och en betala för den förbrukning man gör av med, endera varje månad alternativt varje kvartal. Den enskilde fastighetsägaren skall dock kunna följa sin förbrukning månad för månad.

De mätare för vatten och värme vi idag har i våra fastigheter är gamla, kallvattenmätaren och flödesmätaren för värmen är från när husen byggdes. Själva räkneverket för värmen är dock ca 10 år gammal.

Tidsplanen för arbetet är att någon gång sent hösten 2011 börja genomföra byte av utrustningarna och att det är klart då vi går in i 2012. Det här innebär att den entreprenör som får uppgiften måste få tillgång till din fastighet.

Den beräkning som vi gjort idag vad avser kostnaderna så ser det ut att det slutar på ca 1.100.000 kr. Detta innebär att det kommer att kosta respektive fastighetsägare drygt 6.000 kr utom för Gånsta 6:4. Denna summa skall betalas in till föreningen på två år genom kvartalsavgiftshöjning på ca 550 kr för 2012 och något mindre för 2013. Förening kommer att låna upp till hela beloppet som entreprenörens åtgärder kostar och efterhand som inbetalningar sker via kvartalsavgiften betala av lånet.

En annan förändring som kommer att ske är att värme- och vattenavgiften kommer att tas bort från kvartalsavgiften och istället får var och en faktura/avi på förbrukad mängd värme/vatten samt del av den fasta avgiften varje kvartal. Det här innebär för oss alla att kvartalsavgiften minskar kraftigt, mellan 3000 kr till drygt 3700 kr, då det inte kommer någon värme/vattendel på den men å andra sidan får man en avi varje kvartal på förbrukad mängd värme/vatten. Kvartalsavgifts- och värme/vatten avierna skall inte sammanfalla till betalning vid samma tillfälle utan skiljas i tid med minst en månad.

Det som skall bytas är flödesmätaren och värmemätaren.

och ersätts med en ny kombinerad flödes- och värmemätare, bilden ett exempel


och vattenmätaren

som ersätts med en ny vattenmätare, bilden ett exempel


Sedan skall en fjärravläsningsutrustning sättas in i alla fastigheter. Både värme och vatten skall läsas av automatiskt minst en gång i månaden. En sådan utrustning kan se ut så här.


Styrelsen kommer att fortlöpande informera via hemsidan som svar på detta första inlägg om vad som händer i ärendet. E-postutskick skickas ut då ny information finns att läsa. För de som inte har internet hänvisas till biblioteket.Tillbaka till toppen
 

Kommentarer

13
feb
2012
Per & Malin Ståhl den 13 februari 2012

Betalning

Vad kom ni i styrelsen fram till 23/1? Jag hittar inget protokoll från detta möte i filarkivet.
Mvh
Malin Ståhl
17
jan
2012
Kenth Dagérus den 17 januari 2012

Då sätter arbetet igång

Idag den 17 januari har det gjort fyra olika byten för att se hur lång tid det tar. Samtidigt har ett antal aviseringar gjorts genom lapp i brevlådan. De börjar i Brunsoppen på måndag (23/1) och fortsätter med Smörsoppen och därefter Fårtickan och Stensoppen samt slutar med Vitriskan.

De räknar med att vara klara inom 4 veckor.
Yngve montören finns på morgonen vid fjärrvärmecentralen.
Hans tel. nr. finns på aviseringarna.
Om det inte går kan man lämna nyckel till ordf i värsta fall.

mvh/kenth
11
jan
2012
Kenth Dagérus den 11 januari 2012

Avisering börjar

På tisdag den 17 januari börjar de att avisera för byte av vatten- och värmemätare mm.

mvh/kenth
06
jan
2012
Kenth Dagérus den 6 januari 2012

Betalning

Vid styrelsemötet den 23 januari kommer denna fråga att diskuteras.

mvh/kenth
04
jan
2012
Per & Malin Ståhl den 4 januari 2012

Betalning?

Hej!
Finns det nåt svar på frågan om vi kan få betala av detta på en gång för att på så sätt minska föreningens lånebehov och räntekostnad? Vi vill undvika att låna och betala ränta på ett så lågt belopp som vi, i a f i vårt hushåll, kan betala på en gång... att låna och betala ränta på två år för knappa 6.000 kr känns hemskt onödigt.
Med vänlig hälsning
Malin Ståhl, F54
04
dec
2011
Kenth Dagérus den 4 december 2011

Starten blir januari

Det blir inte förrän i januari som Minol behöver tillträde till er fastighet. Ett projekt som de höll på med har dragit ut på tiden så de kommer att starta efter trettonhelgen. Det här innebär att jag kommer att skicka ut en faktura till er vad avser värme och vattenförbrukning för januari, ni skall då den sista januari läsa av era mätare så jag kan göra en korrekt debitering.
Förhoppningsvis kommer det nya systemet att fungera f.o.m februari.

mvh/kenth
24
okt
2011
Kenth Dagérus den 24 oktober 2011

Installation av värme- och vattenmätare samt fjärr

Den 18 oktober träffade delar av styrelsen det företag som fått uppgiften att genomföra byte av vatten- och värmemätare samt flödesmätaren och dessutom installera fjärravläsning för både vatten och värme.
Företaget heter Minol www.minol.se/ och har sitt huvudkontor i Lund med ett kontor i Stockholm, Göteborg och Lycksele. Företaget har genomfört installation av vatten- och värmemätning med fjärravläsning i flera kommuner i Sverige.
Totalt kommer det att kosta oss 944 000 kr varav 511 000 kr för värmeanläggningen, 200 000 kr för vattenanläggningen och 233 000 kr för fjärravläsningen. Detta skall betalas in genom kvartalsavgiften under 2012 och 2013.
Arbetet kommer att starta i december och de nya funktionerna vara i drift f.o.m januari 2012, vilket innebär att från och med januari alternativt mars (1:a kvartalet) 2012 kommer det en separat faktura för värme och vatten. Vid föreningsstämman den 28 november kommer det att ges mer information samt att vi ska diskutera om det skall vara fakturering varje månad eller varje kvartal för vårt energianvändande.
För att arbetet med installation i respektive fastighet skall fungera måste entreprenören få tillgång till våra fastigheter. Alla kommer att bli aviserade vilken dag de kommer till din fastighet och då måste det här med nycklar lösas vilket entreprenören kommer att lösa genom att de den dagen finns tillgängliga vid undercentralen tidigt på morgonen för övertagande av nycklar alternativt är man hemma den dagen eller att man lämnat nyckeln till en granne men det måste entreprenören få veta hur lösningen ser ut. Om ni kommer att vara bortresta under december vore det bra om ni kan tala om det för mig så jag kan informera entreprenören om detta.
De som bytt mätare mm måste ha en mätare som är typgodkänd enligt europastandard och ha en pulsutgång på flödesmätaren på 10 liter/puls och integreringsverket vara typgodkänd som debiteringsmätare PTB/ EN 1434 MID.

Kenth Dagérus
Kassör
04
okt
2011
Kenth Dagérus den 4 oktober 2011

Slutlig information inför byte av värme- och vatte

Styrelsen vill med detta papper slutligen informera samtliga fastighetsägare om det förestående värme- och vattenmätarbyte samt installation av fjärravläsningsutrustning.

Vid årsstämman i våras fick styrelsen följande uppdrag:
Beslut: Stämman uppdrog till styrelsen att byta ut vatten-och värmemätare samt närmare undersöka förutsättningarna för fjärravläsning och kommunicera detta tillbaka till medlemmarna. Styrelsen bemyndigades även att upphandla fjärravläsning om inga oförutsedda hinder eller mycket starka invändningar dyker upp.

Av de tre offerter som föreningen fått in har vid senaste styrelsemötet beslutats att två av dessa skall det arbetas vidare med.

All mätutrustning behöver byts ut efter 30 år, normalt görs detta vart 10 år.
Dessutom framgår det av alla offertunderlagen att den entreprenör som får uppgiften kräver att alla mätare vatten som värme samt flödesmätaren måste bytas för att säkerställa funktionen i fjärravläsningsdelen. Kostnaden beräknas till ca 1 miljon kronor och fördelas på kvartalsavgiften för 2012 och 2013

Styrelsen (Kenth Dagérus 34061 alt Bengt Wahlberg 30236) vill ha eventuella reaktioner från er före den 18 oktober. Om inga avgörande invändningar inkommer beställs arbetet den 19 oktober.
25
sep
2011
Kenth Dagérus den 25 september 2011

Offerter

Vi har nu offertförfrågningar ute till ett antal bolag som vi hoppas att skall vara intresserade av att hjälpa oss. Offerterna skalll vara oss tillhanda senast den 30 september, så när vi har styrelsemöte den 3 oktober så borde vi kunna avgöra vem som skall få uppdraget. Information om vem som får uppdraget kommer då på ett styrelsemötesprotokoll samt här som svar på första inlägget.
22
sep
2011
Annelie Jansson den 22 september 2011

Mätare

Tack för svaret! ,men jag VET att våran mätare är ny/Annelie Jansson
19
sep
2011
Annelie Jansson den 19 september 2011

Mätare

Hur blir det för oss som redan har en ny flödes och värme mätare?den är ca:3år
/Annelie Jansson
Kommentarer

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss