Sök
 
Tillbaka

Avläsning/Fakturering vatten & värme samt kvartalsavgiften

Avläsning/Fakturering vatten & värme samt kvartalsavgiften

Alla fastigheter har en fjärravläsningsutrustning i sin fastighet som automatiskt lämnar värden på förbrukad mängd energi (värme och vatten), då utrustningen uppmanas att göra så. Avläsning sker åtta gånger/år då också faktura skickas till respektive fastighetsägare. Fakturan på förbrukad energi kommer i början på februari (avser januari energiförbrukning), mars (avser februari energiförbrukning), april (avser mars energiförbrukning), juli (avser april-juni energiförbrukning), oktober (avser juli-september energiförbrukning), november (avser oktober energiförbrukning), december (avser november energiförbrukning) och januari (avser december energiförbrukning) och skall betalas den sista i respektive månad.

Fakturan skickas ut av Minol AB som är det företag som hjälper föreningen med avläsningarna. Samfälligheten har avtal med Minol för att sköta tjänsten där följande ingår Fjärravläsning – Produktion av faktura – Utskick av faktura – Betalningsbevakning – Påminnelser – Kronfogde/Inkasso åtgärder – Överföring av pengar till föreningen – Underlag för bokföring samt en hemsida där respektive fastighetsägare kan se sin förbrukningsstatestik. Minol utnyttjar idag Visma Collectors AB för vissa delar av den tjänst som föreningen har avtal med Minol om, som t.ex. fakturering.

Fakturan består av värme och kallvatten. Värmen består av fast avgift värme, förluster värme och värmeförbrukning, och för vattnet fast avgift vatten, förluster vatten och kallvattenförbrukning.

Fast avgift värme:

Den avgift som föreningen betalar till Ena Energi AB och den delas lika mellan 174 fastighetsägare.

Förluster värme:

Är ledningsförluster mellan vår undercentral och respektive fastighet, alltså skillnaden mellan Ena Energi AB fakturerade energianvändning som alla har förbrukat tillsammans och som de debiterar oss efter avläsning av mätare i vår undercentral och den sammanlagda avlästa energianvändningen från respektive fastighet. Dessa ledningsförluster fördelas lika mellan 174 fastigheter.

Värmeförbrukning:

Är den avlästa energianvändning som respektive fastighet har förbrukat.

Fast avgift vatten:

Den avgift som föreningen betalar till Enköpings kommun för dagvatten och avlopp, den delas lika mellan 175 fastighetsägare.

Förluster vatten:

Är ledningsförluster mellan vår undercentral och respektive fastighet, alltså skillnaden mellan komunnens fakturerade vattenanvändning som alla har förbrukat tillsammans och som de debiterar oss efter avläsning av mätare i vår undercentral och den sammanlagda avlästa vattenanvändningen från respektive fastighet. Dessa ledningsförluster fördelas lika mellan 175 fastigheter.

Den rörliga avgiften för vatten:

Är den avlästa vattenanvändning som respektive fastighet har förbrukat.

 

 

Det är värt att notera att även om utrustningen i huset ägs av den enskilde fastighetsägaren, förutom mätutrustningarna för vatten och värme, så kan ett fel påverka hela samfällighetens värmenät.

Kvartalsavgiften

Samfälligheten, d.v.s. de 175 fastigheterna i Norra Husberg, äger och skall förvalta och underhålla följande så kallade gemensamhetsanläggningar. Alla fastighetsägare betalar varje kvartal de gemensamma kostnader för gemensamhetsanläggningar, avgiften är olika beroende på vilka av de sex gemensamhetsanläggningar som den egna fastigheten är med i. Kvartalsavgifterna betalas den sista i februari, maj, augusti och november. Nyinflyttad betalar full kvartalsavgift vid närmast följande inbetalningstillfälle efter inflyttning. Inbetalning sker till föreningens post- eller bankgirokonto, pg 4411753-9 och bg 653-0323.

Anläggning A Värmeanläggningen:

Består av:
Undercentral för fjärrvärme med samtliga ledningar m.m. fram till servisventil i respektive hus. Mätutrustning för fjärrvärme. Över 3 km värmekulvert.
Deltagande fastigheter:
Alla fastigheter utom Gånsta 6:4, 174 st

Anläggning B Radgaragen:

Består av:
Garagelängorna inklusive belysning, eluttag m.m.
Deltagande fastigheter:
Husberg 2:25-2:32, 3:01-3:09, 4:01–4:28, 5:01-5:42, 6:01-45, 131 st

Anläggning C Vatten samt alla grönytor:

Består av:
Planteringsytor, gräsmattor, växter, lekplatser med utrustning. Angörings- och entrégator, körbara gång- och cykelvägar, övriga gångvägar och parkeringsplatser. Alla ledningar m.m. för vatten, avlopp, och dagvatten inom området från förbindelsepunkterna till kommunens nät fram till fastighetsgräns eller radhusgrupp. Allt gemensamt dagvatten på tomtmark samt övrig avvattning på gemensam mark. Mätutrustning för vatten. Alla fastigheter ingår.
Till exempel:
2300 m VA-ledning
8575 m2 gatumark
2250 m gångväg
1670 m2 lekplats
8240 m2 grönytor
1240 m2 buskage
Deltagande fastigheter:
Alla, 175 st

Anläggning D Vatten och avloppsledningar under radhus:

Består av:
Vattenledningar m.m. från radhusgruppernas gräns till överkanten på bottenplattan i respektive deltagande fastighet.
Deltagande fastigheter:
Husberg 5:8 - 5:33 och 6:1 - 6:30, 56 st

Anläggning E Digitalt kabelnät:

Består av:
Digitalt kabelnät. Alla ledningar från överlämningspunkt mellan föreningen och leverantör av digitala tjänster till kopplingsdosa på vägg utanpå fastighet.
Deltagande fastigheter:
Alla 175, (164 inkopplade 2008)

Anläggning F Soprum:

Består av:
Sopavgift och soprum, samt underhåll.
Deltagande fastigheter:
Husberg 4:1-4:28, 5:1-5:41, 6:1-6:45, 114 st

 

 

 

Kenth Dagérus

Kassör

På uppdrag av styrelsenTillbaka till toppen
 

Kommentarer

29
aug
2012
Per & Malin Ståhl den 29 augusti 2012

Kreditfaktura...?

Är det bara vi som inte har fått nån kreditfaktura...? Vet inte om jag ska skratta eller gråta åt hur bedrövligt dåligt detta fungerar.
20
aug
2012
Per & Malin Ståhl den 20 augusti 2012

Förluster & förbrukning

Tack, Kenth, för ditt svar. Såg det dock inte förrän nu...

Då avvaktar vi vad gäller förlusterna och hoppas att de minskar. Ju mer de minskar, desto bättre! Dessa har inte redovisats separat förut, vad jag kan minnas. Har de varit "inbakade" i värmekostnaderna förut?

När det gäler vår förbrukning så har vi (jag) räknat fel. Under 2008-2011 har vi för Q2 varje år förbrukat i snitt 1,275 (hyfast jämnt fördelat över åren), men nu har vi helt plötsligt förbrukat 2,079. Så jag skrev fel förra gången - förbrukningen har inte tredubblats, men ändå ökat kraftigt. My mistake! Ber om ursäkt för det.

Mvh
Malin
13
aug
2012
Kenth Dagérus den 13 augusti 2012

Förluster & förbrukning

Ska försöka kommentera.
Det har du alldeles rätt i att det var ett av syfterna med de åtgärder vi vidtog var att se om vi skulle få ner förlusterna. Nu tror jag att det är alldeles för tidigt att dra för långtgående slutsatser redan nu då det underlag som vi har just nu är för litet. Att eliminera förlusterna är omöjligt men om vi kan komma ner i säg 20% förluster mot det vi haft de sista åren 35% vore det en framgång. Vi förbrukar värme för ca 2.500.000 kr/år och på det skall vi lägga de fasta avgifterna som Ena Energi tar och som är drygt 1.000.000 kr/år. Så 20% på 2.500.000 är 500.000 kr så om dina beräkningar skulle hålla ska vi vara mycket nöjda. Men som jag sa, det behövs mer underlag.

Blir lite fundersam då du säger att förbrukningen tredubblats för er sedan ni flyttade in, nu har jag inte tillgång till de siffror som blir just nu när Minol har tagit över men skall få det vad det lider, syftet med det är att vi skall se hur förändringarna totalt påverkas inom föreningen, men när jag tittar på siffrorna för 2008-2011 så ligger er förbrukning ganska konstant men då tittar jag på årsbasis.

Hoppas detta blev informativt!

mvh/kenth
13
aug
2012
Malin Ståhl den 13 augusti 2012

Förluster & förbrukning

Jag har för mig att en av anledningarna till att vi bytte mätare var att minska förlusterna. (Men jag kanske kommer ihåg fel?) Hur kommer det sig då att förlusterna fortfarande är så stora? Nu har jag inte fakturan framför mig, men jag tror att vi skulle betala runt 550 kr. Om det är 550 kr för 175 hushåll per kvartal har vi alltså förluster på 385.000 kr per år!?

För övrigt undrar jag om det är fler som har upptäckt stora avvikelser jämfört med tidigare år? Vår förbrukning för värme/varmvatten har tredubblats jämfört med samma period varje år sedan vi flyttade in 2008.... Det stämmer säkert, fast jag förstår inte hur det har gått till. Vore "kul" att höra om fler har råkat ut för samma sak. (Jag hade ju kunnat köpa att vår förbrukning hade ökat om förlusterna hade eliminerats - i så fall har vi ju helt enkelt betalat för lite tidigare - men så är ju inte fallet.)

Mvh
Malin Ståhl, F54
Kommentarer

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss