Sök
 
Tillbaka

Avloppsspolning

Vid budgetstämman den 24 november 2008 antogs styrelsens förslag till budget vilket bl.a. innebär att samtliga avlopps- och dagvattenledningar i våra fastigheter samt de gemensamma ledningarna skall spolas.
Arbetet kommer att starta i januari 2009 och beräknas klart inom en månad. Samtliga fastigheter kommer att bli aviserade någon dag i förväg vilken dag som spolning kommer att ske i respektive fastighet. Styrelsen kommer att låta samla in nycklar från respektive fastighet, om fastighetsägare önskar lösa nyckelhanteringen på eget vis så går det bra. Om det visar sig att det fallerar med att fastigheten inte är tillgänglig vid det tillfälle som spolning skall ske kommer föreningen att fakturera fastighetsägaren för de merkostnader som detta kan medföra.

Spolningen av avloppsledningarna i våra fastigheter omfattar samtliga vattenlås och golvbrunnar vilket kan innebära upp till 10 olika ställen i det enskilda huset. Rensning av vattenlås i plast kommer att genomföras.

Spolningen av dagvattenledningar kommer också att utföras från samtliga stuprör på våra fastigheter samt från våra garage, radgarage såsom enskilda garage.

Om någon fastighetsägare har frågor rörande detta är ni välkomna att ringa eller skicka e-post till Kenth Dagérus, 34061.

För de som redan har genomfört spolning under det senaste året av sin fastighet i den omfattning som här ovan beskrivs ombedes att ta kontakt med kassören.

Mer information om arbetet kommer att läggas ut på hemsidan.
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss