Sök
 
Tillbaka

Bilkörning inom området

Onödig bilkörning inom området har ökat, fler och fler klagomål kommer.
I princip råder det totalt förbud mot bil- och mopedkörning på gång- och cykelvägar.

Endast vid nödfall för utryckningsfordon och i nödvändiga fall för i- och urlastning tillåts trafik i vårt område. Att parkera inom området utanför parkeringsplatserna är inte tillåtet och ställer endast till förtret mellan grannar, därför uppmanas alla att parkera sin bil på därför avsedda platser och allra helst i garaget.

Det som står här ovan är ett utdrag ur våra trivselregler vilket vi önskar att alla ska följa. Problemet har blivit större med tiden och något måste göras har flera av våra medlemmar efterlyst. Det är inte bara ett parkeringsproblem utan även onödiga transporter till och från fastigheten som irriterar. Styrelsen kommer att diskutera detta vid sitt styrelsemöte den 7 september.

Det är fritt för er att kommentera detta inlägg här nedan.
 

Kommentarer

28
dec
2009
Kenth Dagérus den 28 december 2009

Trafikdiciplin

Detta ämne diskuterades under mötet vi hade i Bergvretsskolan. De medlemmar som var närvarande kunde inte begripa varför vuxna människor inte kan hålla sig till de regler som vi har för den allmänna säkerheten och trivseln.
Nu är inte problemet lika överallt utan det varierar från kvarter till kvarter men även inom vissa kvarter är det olika. De kvarter som har egna garage på tomten har inte dessa problem.
Vad är det då för regler som vi har?
Parkera i garaget eller i de parkeringsrutor som finns, övrig parkering är inte tillåten och då inte heller på den egna tomten (undantag för de som har egna garage).
Parkering utefter Fårticksgatan och Vitriskagatan är tillåten om man inte står där mer än 24 timmar.
Körning inom området (på cykelvägar) är inte tillåtet mer än för transport av gods då man inte orkar bära till fastigheten.
Hastigheten på Fårticksgatan och Vitriskagatan är max 30 km/tim
22
dec
2009
Peter Andersson den 22 december 2009

Autobahn utanför köksfönstret

Minst 1 gång i veckan kör bilar i hög fart förbi sandlådan mittemot vår hus. på Fårticksgatan 58. Kommer en knatte springande eller cyklande runt hörnet vid förrådet ( Yvonne och Lennart) kan katastrofen vara ett faktum.
Man sitter med hjärtat i halsgropen varje gång man ser detta.
Ett flexibelt farthinder/stopp behöver sättas upp på lämpligt ställe innan något händer.

Peter Andersson
14
okt
2009
Lars & Lotta Benzeriane den 14 oktober 2009

vitriskan

Jag/vi på vitriskan är ochså intresserade av ett till farthinder avsmalnande lösning. Vägen är kort men det man gör är att man accelererar til en högre tillåten hastighet många gånger till det bef farthindret och det är ochså så att det blir mer bilkörning på vitriskagatan pga av skolverksamheten (kanske dom skall vara med och betala??)
1 lösning med avsmalnadeväg är att man klistrar kantsten och smalnar av vägen och sätter 2-3 stolpar i avsmalnaden med reflex och fyller dessa med singel , jag tror det ej är en så stor kostnad med den lösningen.
//Lasse
11
okt
2009
Kenth Dagérus den 11 oktober 2009

(ingen rubrik)

Då diskuterade vi detta ämne på styrelsemötet och styrelsen kommer att lägga fram för stämman i höst att vi skall försöka anlita ett parkeringsvaktbolag som får till uppgift att försöka komma till rätta med parkering och den onödiga körningen inom vårt område. Samtidigt skall det undersökas om de också kan beivra de som parkerar felaktigt på Fårticksgatan och Vitriskagatan.

Hastigheten kommer också att diskuteras på stämman och där är styrelsen inne på att ett till två gupp till på Fårticksgatan skall placeras ut.
30
sep
2009
Jennie Carlsson den 30 september 2009

Hastigheten

När farthindren kom till för några år sedan var vi en grupp från samfälligheten som tog fram dessa i samarbete med kommunen och NTF. Vi fick då frågan om vi ville låna en fartkammera och se om "guppen" hade den avsedda effekten, men vi avböjde detta då vi hoppades på att det skulle räcka med hindren. Hastigheten hade efter ett tag när man lade ut mätare på vägen sänkts en del men inte så mycket som vi hade hoppats. Skulle någon vara intresserad finns det säkert möjlighet att låna kamera av NTF nu eller kanske borde man höra med kommunen om de kan göra en liggande mätning igen så att man har något "nuläge" på hastigheterna.
26
sep
2009
Kenth Dagérus den 26 september 2009

Diskussion i styrelsen

Andra veckan i oktober har vi styrelsemöte och då kommer vi bland annat att diskutera vilka åtgärder som styrelsen skall föreslå stämman i höst att ta ställning till för att få bukt med onödig bilkörning och parkering inom området samt vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med hastigheten på Fårticksgatan.
Jag efterlyser att fler deltar i diskussionen och kommer med förslag.
07
sep
2009
Kenth Dagérus den 7 september 2009

Vakter

Idag på styrelsemötet har vi bl.a. diskuterat att anlita vakter för att komma till rätta med den onödiga trafiken och parkeringen inom vårt område. Fler förslag emottages tacksamt på hur vi skall göra. Beslut om vilka åtgärder som skall vidtas tas på föreningsstämman den 30 november.

Visst är det onödigt att det ska behöva gå denna väg.
27
aug
2009
Anna-Karin och Patrick Axtelius den 27 augusti 2009

Farthinder och avsmalning

Häller med Lotta Stark att Fårticksgatan är för bred och rak och inbjuder till otillåtna hastigheter. En avsmalning kanske i form av en utmärkt cykelväg och självklart fler farhinder skulle avhjälpa de höga hastigheterna. Blomlådor eller fasta farthinder (sådana som redan finns)?
26
aug
2009
Lotta Stark den 26 augusti 2009

Fler farthinder?

Kanske Fårticksgatan är för bred och rak och därmed uppmuntrar till höga hastigheter? Det kanske behövs fler farthinder?
26
aug
2009
Anna-Karin och Patrick Axtelius den 26 augusti 2009

Hastigheten

Även hastigheten på Fårticksgatan är ett mycket stort problem. Den tillåtna hastigheten på 30 km överskrids ofta. Detta är ett stort hot mot barnen som bor på gatan, även de har rättighet att vistas och nyttja omsådet utan risk för att bli påkörda av bilister som kan tjäna några futtiga sekunder på att överskrida hastigheten.
//Anna-Karin Axtelius
Kommentarer

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss