Sök
 
Tillbaka

Byte vattten och värmemätare

Förstår inte varför fastighetsägarna skall betala denna kostnad för utrustning och fjärravläsning, när det gäller vatten och värmemätare? Vid en jämförelse när det gäller fjärravläsning av elförbruknimgen står elbolagen för hela kostnaden för utrustningen. Vad är skillnaden??
- - -- - -


Uppgiftslämnare

Namn: Kurt Svensson 
Telefon: 24459
E-post: kusvensson@telia.com
 

Kommentarer

18
jan
2012
Torsten Loberg den 18 januari 2012

(ingen rubrik)

Ja har byte mail adres mv thrsten
07
dec
2011
Eivor och Kurt Svensson den 7 december 2011

Undercentralen + spillvärme

Då Ena Energi AB enligt styrelsens beslut, inte skall behöva bekosta bytet av värmemätare hos 174 fastighetsägare till ett värde på ca 1,1Mkr eller ca 6000kr/fastighet. (Trots förestående lagförslag om att det är värmebolagen i vårat fall Ena Energi AB som skall stå för kostnaden.) Hur det skall betalas skall utredas av styrelsen, då vissa fastighetsägare inte vill vara med om några dyra banklån + hög ränta, utan betala sin del av slutsumman direkt. (ref höststämman 2011-11-28)
Då nu Ena Energi AB får denna förmån, och endast enligt styrelsen bekostar byte av värmemätare i undercentralen. Anser jag att de kostnader som uppstår i denna central fullt ut skall bekostas av Ena Energi AB. All utrustning som finns i undercentralen som fjärravläsning, värmemätare, pumpar, tryckmätare m.m, samt budgeterad elförbrukning på 30kkr, underhåll och reparationer av denna undercentral.
Jag anser ochså att Ena Energi AB skall stå för hela kostnaden av spillvärme (ledningsförlusterna) mellan undercentralen och samtliga 174 fastigheter. Enligt höststämman 2011-11-28 uppgick spillvärmen till hela 35% av den totala energiförbrukningen för hela området.
Med mina synpunkter enligt ovan, har jag en tänkvärd följdfråga. Kan jag som delägare i samfälligheten säga nej tack till fjärrvärme, och istället installera alternativ uppvärmning i min fastighet? Då kan jag ju även utnyttja rotavdraget för arbetskostnaderna.
Mvh Kurt
25
nov
2011
Ralf Almqvist den 25 november 2011

Betalning av mätarbytet

Om nu varje fastighetsägare ska själv bekosta utbytet av mätarna, verkar inte riktigt klart om så är fallet med tanke på Eivor och Kurt Svenssons inlägg 16okt, har/kan styrelsen överväga att undersöka hur varje hushåll vill betala den avgift på drygt 6000 kronor som aviserats. Mitt förslag är att varje fastighetsägare ska kunna ta ställning till om man vill betala hela avgiften som en engångssumma eller som styrelsen tidigare föreslagit att summan ska fördelas på kvartalsavgiften under de kommande 2 åren.

Min tanke är att om vissa(kanske många) vill ta summan som en engångskostnad, då kommer samfälligheten inte behöva ta lika stora lån på vilket/vilka påföljande ränta ska betalas. Detta borde gagna oss alla, mindre skuld till banken=mindre kostnad för lånet.

Summa summarum,det jag efterlyser/föreslår är att alla ska ha valfriheten att bestämma hur en eventuell mätarbytekostnad ska betalas. Ser fram emot en diskussion på årsstämman.

Mvh
Ralf Almqvist
04
nov
2011
Kenth Dagérus den 4 november 2011

Bra svar

Alla är välkomna till föreningsstämman den 28 november kl 19.00 för att diskutera mätarbytet. Vi skall också diskutera om det skall vara fakturering varje månad eller om det skall vara varje kvartal eller någon annan form av betalningssystem.

Välkomna att diskutera.

mvh/kenth
01
nov
2011
Eivor och Kurt Svensson den 1 november 2011

(Ingen rubrik) saknar svar

Mitt andra inlägg (ingen rubrik) från 2011-10-16, saknar jag ett bra svar på??
16
okt
2011
Eivor och Kurt Svensson den 16 oktober 2011

(ingen rubrik)

Hänvisar till regeringsproposision 2010/11:73
Mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmemarknaden.
I fjärrvärmelagen införs bestämmelser om skyldighet för fjärrvärmeföretagen i vårat fall ENA ENERGI AB att mäta kundens värmeförbrukning månadsvis och rapportera mätresultatet till kunden månadsvis.
Norra Husbergs Samfällighet är inget energibolag och skall inte stå för några kostnader när det gäller utrustning och fjärravläsning.
Att samfällighetens undercentral är Ena Energi AB:s kund håller inte, det är 175 fastigheter som är kund.
Att samfälligheten som inte är ett energibolag skall beställa ovannämnda utrustning senast 2011-10-18 är helt fel. Jag kommer att överklaga ett sådant beslut till högre instans. Beslut och kostnad 1,1 Mkr skall tas av Ena Energi AB. (inte av 175 fastighetsägare med drygt 6000kr/fastighet)
Dessutom aviseras en prishöjning från 2012-01-01 på den fjärrvärme som levereras från Ena Energi AB.
Den kommentar du Kent hade om elbolagen är helt fel.
Jag har flera fastigheter där elbolagen bytt utrustning och fjärravläsning enligt riksdagsbeslut 2009-07-01
Mitt kommande elavtal från 2012-01-01 till 2014-12-31 är abonnemangskostnaden för elhandel och elnät lika som idag. Däremot har elbolaget sänkt mitt pris/kwh med 5 öre.
Min känsla är att fjärrvärmen i Norra Husbergs Samfällighet börjar bli dyrare än eluppvärmning?? Och ett guldläge för Ena Energi AB
06
okt
2011
Kenth Dagérus den 6 oktober 2011

Vem betalar för fjärravläsning

Ena Energi AB har bekostat fjärravläsning av föreningens mätare nere i undercentralen. Vi ses som bara en kund i deras ögon. Om vi skulle övergå till att de fakturerade var och en av oss skulle det bli avsevärt dyrare för oss fastighetsägare, vi har ett bättre pris än en villaägare som är direkt ansluten till Ena Energi och får fakturan från dem.
Jag tror inte att elbolagen har tagit kostnaden den är fördelad på alla oss som använder deras el, inget är gratis.
Kommentarer
 
Skriv kommentar
 
 

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss