Sök
 
Tillbaka

Kassör efterlyses

Nuvarande kassör avgår i samband med årsmötet i mars och föreningen efterlyser frivillig att ta över efter Kenth Dagérus
I samband med årsstämman i slutet av mars kommer vår nuvarande kassör att slut. Föreningen vill att någon som bor på Vitriskagatan eller Fårticksgatan frivilligt åtar sig arbetet att vara kassör. Om någon tycker detta skulle vara en bra uppgift ta då kontakt med ordförande eller kassör.

Under året som gått har en del av nuvarande kassörs arbetsuppgifter flyttats över till Minol (fakturorna för energin) och i och med 2013 kommer även kvartalsavgiften att övertas och faktureras av Minol på uppdrag av föreningen. Detta innebär att blivande kassör inte kommer att ha samma arbetsbelastning som nuvarande har.

Om inte föreningen får någon som vill ta på sig arbetsuppgiften som kassör kommer detta arbete att läggas ut på något företag kommunen.

De arbetsuppgifter som blivande kassör kommer att ha ansvar för är:

1.    Tre till fyra pärmar med fakturor, bokföringsavier mm

2.    Kontera och bokföra, vilket skall belasta sex olika gemensamhetsanläggningar

3.    Betalning av fakturor löpande. Föreningen har ca 70 st registrerade leverantörer men ungefär 50 st är aktuella varje år.

4.    Lämna fakturor för attestering

5.    Utbetala arvoden två gånger/år

6.    Inbetalning av skatter och sociala avgifter till skatteverket en gång/år, november

7.    Upprättande av kontrolluppgifter inför deklaration, ca 10 st personer

8.    Kontroll av konton så att likvida medel finns för betalning av fakturor

9.    Omflyttning av likvida medel mellan konton

10.  Fakturering av snöröjning en gång/år till Enköpings kommun enligt löpande avtal + sandupptagning med 1/3 av aktuell faktura

11.  Prognostisera resultatet under hösten mot utfall, tre till fyra gånger (sept-dec)

12.  Enkelt bokslut, fördelning av eget kapital på gemensamhetsanläggningar, klart till sista feb årligen samt redovisa detta på årsstämma i mars

13.  Genomföra budgetering och föredra detta för styrelse och stämma

14.  Föreslå finansiering av projekt

15.  Lämna underlag till banken årligen vad avser bokslut
Tillbaka till toppen
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss