Sök
 
TillbakaAvstängningsvred för fjärvärme
Avstängningsvred för fjärvärme

Kontroll av avstängningskranar

Under tiden fram till midsommar kommer var och en att få besök av någon från styrelsen för kontroll av avstängningskranarna för vatten och värme. Lapp har också delats ut i respektive brevlåda. Klicka på visa inlägg för att se hela inlägget.
NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
2010-06-07
KONTROLL AV AVSTÄNGNINGSKRANAR
Under juni månad kommer styrelsemedlemmar – i första hand Bengt Wahlberg, Kenth Dagérus och Håkan Jaldén - att gå runt i fastigheterna och kontrollera de kranar i fastigheterna, som samfällighetsföreningen ansvarar för. Kontrollen omfattar kallvattenledning och avstängningskranar fram till vattenmätaren samt avstängningskranarna på värmeledningen.
Efter genomförd kontroll kommer eventuella trasiga kranar att bytas ut. Detta arbete samordnas inom området, sannolikt efter sommaren.
Vi kan alla hjälpa till att underlätta kontrollen genom att se till att alla kranar är lätt åtkomliga. Detta gäller inte minst den vattenavstängning som i vissa hus sitter under en durkplåt i golvet, där vattenledningen kommer upp ur betongplattan.
Bästa hälsningar
Styrelsen


Utdrag ur styrelseprotokoll från 2010-02-22:
”Föreningen svarar för avstängningsventilerna och vattenmätarna inne i fastigheterna och bekostar utbyte av dessa vid behov. Fastighetsägaren ansvarar för tillsyn och underhåll – dvs. i huvudsak motionerande av ventilerna. Detta gäller alla ventiler – såväl på kallvatten‐ som på värmevattenledningar.”
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss