Sök
 
TillbakaUnder diskbänken
Under diskbänken

Stamspolningen börjar

Den 9 februari börjar Ragn Sells att spola våra stamledningar med början i Brunsoppen
Stamspolningen börjar

Efter möte med Ragn Sells, som ombesörjer stamspolningen, kommer arbetet med spolningen att starta den 9 februari 2009. De börjar med kvarteret Brunsoppen och därefter i turordning Smörsoppen, Fårtickan, Stensoppen och sist Vitriskan. Planeringen utgår från att arbetet skall vara slutfört inom 4-5 veckor. Det finns en plan på att ta ett kvarter/vecka och då kan ni grovt räkna ut vilken vecka som kan bli aktuell. Om kylan håller i sig kommer de att först och främst koncentrera sig på att spola inifrån respektive fastighet och återkomma med spolning från rensbrunnar då väderleken så tillåter. Om så blir fallet kommer de tillbaks men då behöver de ej komma in i fastigheten utan kan jobba oberoende av om ni är hemma eller ej. Spolpersonalen grovstädar efter genomförd spolning.

Var och en kommer att bli aviserad genom lapp i brevlådan minst två dagar i förväg när det blir aktuellt för spolning i din fastighet. Om du har problem med att hålla fastigheten tillgänglig för arbetet kan undertecknad ta på sig att ta hand om dörrnyckel, kontakta mig på telefon (34061).

Ragn Sells kommer att föra protokoll som skall ligga till grund för den faktura som föreningen får efter slutfört arbete. Om det visar sig att det fallerar, med att fastigheten inte är tillgänglig eller/och att du inte gjort åtgärder inne i fastigheten för att göra det möjligt att komma åt vid de ställen där spolning skall ske, kommer föreningen att fakturera respektive fastighetsägare för de merkostnader som detta kan medföra.

De åtgärder som du behöver göra inne i din fastighet är följande:
1.    Alla vattenlås tillgängliga utan att spolpersonalen behöver plocka bort något
2.    Golvbrunnar är tillgängliga utan att spolpersonalen behöver plocka bort något
3.    Göra durkplåtsluckan (se bild nedan) tillgänglig och lösgöra skruvar
4.    Frilägga rensbrunnar utanför huset som finns på fastigheten samt lösgöra de skruvar som håller locket på plats

Det skall se ut ungefär enligt nedanstående bilder.

Golvbrunn duschutrymme            Vattenlås under diskbänk
          

Vattenlås handfat toalett         Vattenlås & golvbrunn tvättstuga
          

Durkplåtsluckan i mitt hus              Under durkplåtsluckan
under trappen där sådan finns
          

Rensbrunn utanför huset   Skruv som skall lösgöras på rensbrunn
          

Jag kommer att lägga ut information kontinuerligt på hemsidan så håll kontakt med den. www.norrahusberg.se
 

Kommentarer

Du har inte behörighet att läsa och skriva kommentarer.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss