Sök
 
Tillbaka

TV, bredband och telefoni

Vi i styrelsen fick på årsmötet i mars i uppdrag att jobba vidare med denna fråga. Någon ny enkät om fiber är inte aktuell med denna enkät då den gjordes hösten 2012 och då mindre än 50% anmälde något intresse för fiber. Denna enkät handlar om vem som ska leverera TV och om Lide´n Data ska få lägga fiber i vårt kanalisationssystem som möjliggör uppkoppling mot fiber, men detta är inget beslut för styrelsen eller årsmöte om vilka som skall/vill ha fiberanslutning. Och därför ligger en hänvisning med till respektive hemsida. Frågan kommer upp på höststämman och några beslut om fortsatt Tv-leverantör kommer inte före detta.
- ---- -


Uppgiftslämnare

Namn: Jennie Carlsson & Bengt Wahlberg
Telefon:
E-post:
 

Kommentarer

09
sep
2013
Anders Guth den 9 september 2013

(ingen rubrik)

Faktum kvarstår att de frågor vad avser priset för alternativ 4 och 5 fortfarande inte redovisas i enkäten. Det känns svårt att ta ställning till de valen då det inte redovisas vad det innebär. Jag efterfrågar fortfarande mer information ifrån styrelsen vilka diskussioner som förts med de olika leverantörerna.

mvh

Anders Guth
09
sep
2013
Anders Guth den 9 september 2013

(ingen rubrik)

Faktum kvarstår att de frågor vad avser priset för alternativ 4 och 5 fortfarande inte redovisas i enkäten. Det känns svårt att ta ställning till de valen då det inte redovisas vad det innebär. Jag efterfrågar fortfarande mer information ifrån styrelsen vilka diskussioner som förts med de olika leverantörerna.

mvh

Anders Guth
09
sep
2013
Anders Guth den 9 september 2013

(ingen rubrik)

Faktum kvarstår att de frågor vad avser priset för alternativ 4 och 5 fortfarande inte redovisas i enkäten. Det känns svårt att ta ställning till de valen då det inte redovisas vad det innebär. Jag efterfrågar fortfarande mer information ifrån styrelsen vilka diskussioner som förts med de olika leverantörerna.

mvh

Anders Guth
Kommentarer
 
Skriv kommentar
 
 

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss