Sök
 
Tillbaka

Tv och bredbands frågan igen....

Faktum kvarstår att de frågor vad avser priset för alternativ 4 och 5 fortfarande inte redovisas i enkäten. Det känns svårt att ta ställning till de valen då det inte redovisas vad det innebär. Jag efterfrågar fortfarande mer information ifrån styrelsen vilka diskussioner som förts med de olika leverantörerna. mvh Anders Guth
- - -- - -


Uppgiftslämnare

Namn: Anders Guth
Telefon:
E-post:
 

Kommentarer

05
okt
2013
vitriskan@telia.com den 5 oktober 2013

(ingen rubrik)

05
okt
2013
vitriskan@telia.com den 5 oktober 2013

(ingen rubrik)

10
sep
2013
Stig Malmgren den 10 september 2013

TV, Bredband o Telefoni

Jag håller med Anders Guth att det borde vara mer information - gärna i form av ett informationsmöte där dels den grupp som arbetat med frågan får presentera sitt arbete - dels att LidénData får berätta vad det kostar med bl.a TV via dem - Samt ComHem som får presentera sina lösningar och kostnader. Jag undrar också om Samfällighetens styrelse har förhandlat med ComHem om ett "paket". Jag vet att bl.a bostadsrättsföreningar i Enköping fått en förmånlig paketlösning hos ComHem. Jag håller också med Anders Guth om att det är en fråga om att våra fastigheter ska vara attraktiva vid en ev försälning och då är möjlighet till bredband viktig. Saknas bredband så kan det vara intressenter som avstår ett köp och därigenom kan ev bud på en fastighet bli lägre. Jag tycker också att det är viktigt att informera om att man inte måste ansluta sig till lösningarna om man inte vill - Men jag tycker det är viktigt att möjligheten ska finnas för de som önskar ansluta sig till bredband. När området byggdes fanns inte internet utan det fanns då bara ett fåtal TV-kanaler. Efterhand så gjordes en Gemensamhetsanläggning fär TV - det är väl dags att göra en ny förrättning med en Gemensamhetsanläggning för TV/Bredband. Det är viktigt att även vår Samfällighet följer med utvecklingen - och det är en fråga för Styrelsen att arbeta med. Snart är det väl bara vårt område som saknar möjlighet till fiberuppkoppling i kommunen S Malmgren -
09
sep
2013
Tobias Calås den 9 september 2013

(ingen rubrik)

Enligt styrelsen så rör det sig således om två helt separata frågor.

1.) Vilka som samfälligheten ska upphandla för att leverera ett kanalutbud

2.) Om Lidén ska tillåtas att dra in fiber i vårt bostadsområde.


Fråga två (2) är den som är den stora frågan, med de stora frågetecknen...

Med den information som levererats till oss nu så verkar det som om Lidén kommer att dra in fiber gratis?!

Värt att jämföra detta med är de priser som erbjuds i Uppsala just nu för att ansluta bostäder i tätort till fiber ligger runt 15.000-20.000 per hushåll, och då är det ändå två företag som konkurerar om kunder.


Oavsett är det som tydligt framgått här, en investering som kommer vara hållbar en bra bit fram i tiden (konkret tills vi kommit fram til hur vi får saker att röra sig snabbare än ljusets hastightet).

Det är klart att alla inte har behov av en snabb data-uppkoppling eller intresse av kommande/existerande digitala media utbud.

Men om vi nu är 49% som vill ansluta oss till Enköpings fibernät, kommer återstående boende hindra oss, och i så fall varför?!

Om jag återigen jämför med Uppsala så krävs det där att 30% av boende i ett område ansluter sig för att Uppsala Stadsnät respektive Telia anser det lönsamt att dra in fiber. Utan att ha sett vilket avtal som Lidén erbjudit så är det somsagt många frågetecken som kvarstår.

Som Anders säger så skulle det vara bra om vi kunde få ta del av mer information om vad vi faktiskt blivit erbjudna.

Mvh
Tobias Calås (Fårticksgatan 73)
09
sep
2013
Tobias Calås den 9 september 2013

(ingen rubrik)

Enligt styrelsen så rör det sig således om två helt separata frågor.

1.) Vilka som samfälligheten ska upphandla för att leverera ett kanalutbud

2.) Om Lidén ska tillåtas att dra in fiber i vårt bostadsområde.


Fråga två (2) är den som är den stora frågan, med de stora frågetecknen...

Med den information som levererats till oss nu så verkar det som om Lidén kommer att dra in fiber gratis?!

Värt att jämföra detta med är de priser som erbjuds i Uppsala just nu för att ansluta bostäder i tätort till fiber ligger runt 15.000-20.000 per hushåll, och då är det ändå två företag som konkurerar om kunder.


Oavsett är det som tydligt framgått här, en investering som kommer vara hållbar en bra bit fram i tiden (konkret tills vi kommit fram til hur vi får saker att röra sig snabbare än ljusets hastightet).

Det är klart att alla inte har behov av en snabb data-uppkoppling eller intresse av kommande/existerande digitala media utbud.

Men om vi nu är 49% som vill ansluta oss till Enköpings fibernät, kommer återstående boende hindra oss, och i så fall varför?!

Om jag återigen jämför med Uppsala så krävs det där att 30% av boende i ett område ansluter sig för att Uppsala Stadsnät respektive Telia anser det lönsamt att dra in fiber. Utan att ha sett vilket avtal som Lidén erbjudit så är det somsagt många frågetecken som kvarstår.

Som Anders säger så skulle det vara bra om vi kunde få ta del av mer information om vad vi faktiskt blivit erbjudna.

Mvh
Tobias Calås (Fårticksgatan 73)
Kommentarer
 
Skriv kommentar
 
 

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss