Sök
 

Avläsning vatten & värme

Minol gör fjärravläsning vid samtliga fyra tillfällen (sista mars, juni, september och december). Därefter sänder de ut en faktura på det avlästa mätartalen. Fakturan innehåller dels faktisk förbrukning men även fasta kostnader samt det spill som finns i våra ledningar (fördelat på samtliga hushåll). Efter enkätförfrågan hos medlemmarna så innehåller fakturan även kvartalsavgiften till samfälligheten.

Det är värt att notera att även om utrustningen i huset ägs av den enskilde så kan ett fel påverka hela samfällighetens värmenät.

Avgifter till föreningen

Respektive medlem betalar sin avlästa förbrukning av värme och vatten. Övriga gemensamma kostnader för garage, snöröjning etc. fördelas efter särskild mall. Inbetalning sker tillsammans med kvartalsavgiften.

Kvartalsavgift

Avgiften är till för att finansiera underhåll av hela vårt gemensamma område. Vid budgetstämma i slutet av november varje år beslutas om kommande års avgifter. Kvartalsavgiften är fast och grundar sig på budgetförslaget som är framtagen till höststämman. Kvartalsavgifterna betalas tillsammans med vatten och värmeförbrukningen på den faktura som kommer från Minol Nyinflyttad betalar full kvartalsavgift vid närmast följande inbetalningstillfälle efter inflyttning. 

I förekommande fall tar Minol ut en förseningsavgift efter två veckor och betalas avgiften inte inom en veckas period övrelämnas ärendet till kronofogdemyndigheten
Förseningsavgiften är 100 kr (Enligt styrelsebeslut 2007-08-27)

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss