Sök
 

Information för boende i Norra Husberg samfällighetsförening

Lagar om bildande av samfällighetsföreningar tillkom 1973. Idén bakom lagen var att människor inom ett bostadsområde av Norra Husbergs typ i större utsträckning än tidigare skulle kunna påverka och utforma sin boendemiljö.

Dessutom skulle man genom att göra saker själva minska byråkratin och de faktiska boendekostnaderna. Vidare är det ett sätt att minska kommunernas och andra myndigheters arbete eftersom det i vissa frågor skulle krävas att man förhandlade eller brevväxlade med var och en av fastighetsägarna. Detsamma skulle gälla en entreprenör som skall svara för t. ex. vägunderhållet inom området.

Samfällighetsidén innebär alltså både en ideell del och en praktisk. Liknande organisationer, byalag, är en mycket gammal företeelse i vårt land.

Att Norra Husberg skulle vara en samfällighet beslutades av kommunfullmäktige 1975.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss