Sök
 

Information för boende i Norra Husberg samfällighetsförening

Lagar om bildande av samfällighetsföreningar tillkom 1973. Idén bakom lagen var att människor inom ett bostadsområde av Norra Husbergs typ i större utsträckning än tidigare skulle kunna påverka och utforma sin boendemiljö.

Dessutom skulle man genom att göra saker själva minska byråkratin och de faktiska boendekostnaderna. Vidare är det ett sätt att minska kommunernas och andra myndigheters arbete eftersom det i vissa frågor skulle krävas att man förhandlade eller brevväxlade med var och en av fastighetsägarna. Detsamma skulle gälla en entreprenör som skall svara för t. ex. vägunderhållet inom området.

Samfällighetsidén innebär alltså både en ideell del och en praktisk. Liknande organisationer, byalag, är en mycket gammal företeelse i vårt land.

Att Norra Husberg skulle vara en samfällighet beslutades av kommunfullmäktige 1975.
Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss