Sök
 

Digitalt kabelnät

När området byggdes anslöts samtliga radhus till centralantenner och för detta bildades gemensamhetsanläggningen för centralantenn. Antennerna är sedan flera år tillbaka borttagna och ersatta med ett kabelnät för digitala tjänster.

Idag finns ett kabelnät utbyggt till nästan alla fastigheter och 2007 bildades en ny gemensamhetsanläggning som fick namnet "Digitalt kabelnät". Syftet är att en operatör skall kunna erbjuda fastighetsägarna möjlighet att ansluta sig till TV, bredband och IP-telefoni. Styrelsen tecknar ett grundabonnemang för TV-utbud åt alla fastighetsägare som är anslutna till nätet därefter är det upp till var och en att teckna sig för det som man är intresserad av direkt med vald operatör. Avgiften för grundabonnemanget ingår i kvartalsavgiften.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss