Sök
 

Kontaktman

Norra Husbergs samfällighetsförening består som tidigare framgått av 175 fastigheter. För att ytterligare uppnå "närkontakt" mellan medlemmarna är området uppdelat i fem kvarter. Varje kvarter har en kontaktman.

Kvarteren är Vitriskan, Fårtickan, Brunsoppen, Smörsoppen och Stensoppen.

Denne utgör i vissa frågor länken mellan medlemmarna och styrelsen. Hur kontaktmannen väljs/utses är en intern angelägenhet inom kvarteret likaså hur länge hedersuppdraget varar.

Styrelsen kan dock inte nog understryka att representanten bör vara positiv till uppgiften och även inse att uppdraget kan innebära kanske mindre trevliga uppgifter som att t.ex. "tillrättavisa" en närboende som inte följt samfällighetens föreskrifter eller de oskrivna reglerna som finns.

En uppgift för kontaktmännen är att bilda valberedning till styrelsen. Inför årsmötet skall det alltså lämnas förslag till styrelseledamöter, revisorer, suppleanter och ordförande.

Kontaktmannen adjungeras till vissa styrelsemöten.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss