Sök
 

Styrelsen for Norra Husberg Samfällighetsförening är utgivare av denna information.

Att Norra Husbergs Samfällighetsförening finns till beror främst på att det regleras i lag att de gemensamma anläggningar, som finns inom ett bostadsområde skall förvaltas av de boende genom en särskild utsedd styrelse. Förutom detta "måste", har erfarenheten i andra motsvarande områden visat att det är praktiskt att genom bestämmelser och anvisningar reglera andra frågor som påverkar boendemiljön.

Som Du förstår är det inte styrelsen som "hittat på" bestämmelserna utan de har växt fram genom åren. Då föreningen utgörs av 175 hushåll har vi all möjlighet att praktisera "närdemokrati" och närheten till närmsta kontaktman och styrelsemedlem är aldrig mer än hundratalet meter.

Styrelsen finner det mycket viktigt att alla medlemmarna är väl insatta i dessa bestämmelser och att det även är att betrakta som självklart att reglerna tas upp med köparen vid försäljning av fastigheten.

Informationen finns skriftligt och dokumentet är en blandning av orienteringar, bestämmelser och i vissa fall en sammanställning av tekniska data.

Styrelsen uppmanar alla och envar att inkomma med synpunkter på innehållet. Det kan gälla bortglömda frågor eller att Du som medlem anser att t. ex. någon bestämmelse är felformulerad och/eller bör strykas.
Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss