Sök
 

Sandning

Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att det är sandat vid postlåda, sopbehållare (för de som har), vid garage o.s.v. Att gator, cykelvägar och garageplaner är placerade på samfälld mark ändrar inte detta förhållande.

Snöröjningsentreprenören utför sandning av de gemensamma gång- och cykelbanorna (dock inte alla), vilket inte fråntar fastighetsägaren ansvar enligt ovan.

Sandlådor finns utplacerade i området och varje kvarter disponerar en sandkärra (förvaras i soprummen där sådan finns).

Styrelsen finner sandningsrutiner vara en kvartersangelägenhet och att påfyllning av sand i lådorna ombesörjs genom kontaktmannen efter samråd med styrelsen.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss