Sök
 

Sopor

En gemensamhetsanläggning för soprum har bildats (2007) i och med att sophanteringen fick ändrade rutiner för tre av våra fem kvarter. Det är 114 st fastighetsägare som ingår i denna gemensamhetsanläggning. Styrelsen har då i uppgift att förvalta soprummen och fördela renhållningsfakturan för de som tillhör gemensamhetsanläggningen.

Samfälligheten har inget med den vanliga hämtningen av hushållssopor att göra. Respektive fastighetsägare är alltså ansvarig att t.ex. gällande hälsovårdsbestämmelser mm följs. Härvidlag är det ingen skillnad på de som har egen soptunna mot de som har gemensamma soptunnor.

Eftersom Enköpings kommun och renhållningsföretagen anordnat centraler för avfallsåtervinning finns möjlighet att avlämna grovsopor i dessa.

Soprummen

Sopbehållarna i våra gemensamma soprum rengörs två gånger/år av ett företag, behov av rengöring utöver detta anmäls till styrelsen alternativt rengörs sopbehållarna av de som utnyttjar soprummet.
Vad kan vi kasta i kärlen i soprummen:
Bruna Kärlet
Här använder vi enbart de bruna papperspåsarna
Använd gärna dubbla/tredubbla påsar då håller vi kärlen rena.
Fyll påsen endast till hälften, då går den att försluta.
Kasta endast förmultningsbara hushållssopor, inget annat.
Kasta inte hundbajspåsar i det bruna kärlet. Det finns särskilda hundlatriner där bajset skall kastas.
Inget trädgårdsavfall i bruna kärlet. Transporteras av den enskilde till återbruket.
Gröna kärlet
Hushållsrestavfall.
Knyt igen påsen ordentligt så att inget blött rinner ut.
Alla sopor läggs i påsar annars fastnar de i kärlet. 
Små emballage trycks ihop så de inte tar för stor plats och läggs i påse.
Stora emballage körs av enskild till återbruket. Emballage för t.ex. elektronik, hushållsmaskiner mm.
Inget elektronikavfall kastas i det gröna kärlet, lämnas av enskild in på återbruket.
Inget trädgårdsavfall i gröna kärlet, transporteras av den enskilde till återbruket.

Container

Container beställs hem vid vår- respektive höststädning (höstlovsveckan i slutet på oktober)av styrelsen. .

Avsikten med containeruppställningen är att samla trädgårdsavfall från gemensamma ytor. Det är sålunda inte meningen att grovsopor från fastigheterna skall slängas i containrarna.

Det är inte heller tillåtet att tippa trädgårdsavfall i den till samfälligheten gränsande kommunala skogsmarken. Kommunen kontrollerar oss och sådana "högar" är förenade med kostnader för oss i samfälligheten.


Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss