Sök
 

Städ- och arbetsdagar

Styrelsen beslutar om dag för vårstädning, syftet är att samordna beställning av containrar. Respektive kvarter planerar vad som skall göras denna dag. Ytterligare städdagar beslutar respektive kvarter om.

Styrelsen har inte funnit anledning att reglera vad som kan hända medlem som uteblir från städ- eller arbetsdag (med eller utan giltigt skäl) utan utgår från att alla gör någon form av insats för det gemensamma bästa.

Inköp av material för att plantera, göra om eller på något annat sätt göra de gemensamma grönytorna fina görs av den/de som ansvarar för organiseringen av städdagen efter att kontakt tagits med någon i styrelsen.

Sandlådor

Hemtagning av kompletterande sand samordnas av styrelsen. Lämpligt att göra detta i samband med vårstädningen. Under säsongen ses sandlådorna över. Det är viktigt att t. ex plocka bort föremål stenar, rötter etc. som efterhand kan ha kommit "i dagen".

Lekställningar

Under vårstädningen ses alla lekställningar över och då främst säkerheten. Under säsongen ses lekställningar till av var och en för att förhindra olyckor. Alla måste hjälpa till att rapportera om något har inträffat med lekredskapet under året. Styrelsen köper in besiktning av lekställningar varje år.

Målning

Respektive kvarter svarar för målning av gemensamma objekt inom sitt område. Inget färglager finns i det gemensamma förrådet utan anskaffning sker vid aktuellt tillfälle.

Träoljning

Vid lekplatser, i bänkar och staket finns tryckimpregnerat trä. Detta måste med jämna mellanrum oljas, då impregneringen endast är ett rötskydd. Beroende på vilken typ av olja som används, kan intervallet mellan oljning vara olika. Inget lager av träolja finns i det gemensamma förrådet utan anskaffning sker vid aktuellt tillfälle.

Vinterförvaring

I det gemensamma förrådet finns möjlighet till vinterförvaring av viss gemensam utrustning. Respektive kontaktman disponerar nyckel till förrådet och svarar för att vinterförvarad materiel vid behov märks med kvarterets namn.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss