Sök
 
TillbakaBild tagen feb 2006, vi hade vinter då också
Bild tagen feb 2006, vi hade vinter då också

Styrelsemöte tisdag 26 jan 2010

I tisdags hade vi ett styrelsemöte som handlade om preliminärt bokslut, slutavräkningar 2009, sopavgifter, nya lekplatser, trafiksituationen och när årsstämman skall genomföras.
Som vanligt var vi hemma hos Bengt och de ärenden vi hanterade var de enligt ovan.
Preliminärt går vi back med ca 190.000 kr och då är det värmeräkningen som blivit ca 190.000 kr dyrare. Våra gemensamhetsanläggningar har gått i stort sett som vi hade budgeterat för, mer om det vid årsmötet.
Slutavräkningarna för 2009 är strax klara och kommer då att läggas ut på hemsidan, ni kommer åt dem efter det att ni loggat in. ca 60 st kommer att få tillbaks pengar medan resten får betala in.
Sopavgifterna har stigit och det är kommunen som har höjt avgifterna. Vi som har soprum har fått en kraftigt höjd avgift medan de som fortfarande har kvar tunnorna på tomten har fått en mer moderat höjning. Undertecknad och ordförande skall ta ett möte med kommunen angående detta. Mer om det vid årsmötet.
Vi kommer att ta in anbud på de nya lekplatserna och syftet är att en skall vara klar till våren medan den andra får bistå ett tag.
Styrelsen beslutade att sätta upp två betongsuggor vid F 58 och F34 intill cykelvägen som går från fotbollsplan ner mot badhuset. Syftet är att blockera för den biltrafik som där sker.
Årsstämman genomförs måndagen den 29 mars kl 19.00 i Bergvretsskolans matsal.
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss