Sök
 

Rundvandringen

Av tradition brukar den vid årsmötet valda styrelsen genomföra en "rundvandring" inom området. Det sker en kväll under maj månad och tar cirka 2,5 timma. Detta innebär att den avsatta tiden per kvarter är cirka 20 minuter. Rundvandringen avslutas med ett styrelsemöte varvid gjorda iakttagelser sammanfattas i ett protokoll.

Under rundvandringen krävs förutom styrelsen närvaro att kontaktmannen eller representant för honom/henne deltager. För övriga medlemmar är det fritt fram att deltaga efter önskemål. Detta är ett tillfälle inte minst för styrelsen att förutom alla synintryck få höra medlemmarnas synpunkter. Genom åren har många kreativa diskussioner kommit till stånd under "rundvandringen".

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss