Sök
 

Snöröjning

Gator, cykel- och gångvägar snöröjs genom föreningens försorg. Styrelsen har tecknat avtal med en entreprenör. I avtalet regleras när entreprenören äger rätt att starta upp arbetet. Av främst utrymmesskäl är några få områden undantagna från den gemensamma snöröjningen.

Föreningens medlemmar kan bidra med en gemensam kostnadssänkning genom att själva snöröja där så kan vara lämpligt. Erfarenheten visar att det är ofrånkomligt att vissa skador sker på mark, kantstenar etc. Dessa skador skall senast anmälas till styrelsen i samband med rundvandringen i maj.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss