Sök
 

Snöröjning

Gator, cykel- och gångvägar snöröjs genom föreningens försorg. Styrelsen har tecknat avtal med en entreprenör. I avtalet regleras när entreprenören äger rätt att starta upp arbetet. Av främst utrymmesskäl är några få områden undantagna från den gemensamma snöröjningen.

Föreningens medlemmar kan bidra med en gemensam kostnadssänkning genom att själva snöröja där så kan vara lämpligt. Erfarenheten visar att det är ofrånkomligt att vissa skador sker på mark, kantstenar etc. Dessa skador skall senast anmälas till styrelsen i samband med rundvandringen i maj.
Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss