Sök
 

Vattenanläggningen

Samfällighetens ansvar gäller från förbindelsepunkten till kommunens nät (i anslutning till undercentralen) och fram till respektive tomtgräns (i praktiken vid vattenmätaren). Vattenläcka, stopp i avlopp eller dylikt innanför tomtgränsen avhjälps av respektive fastighetsägare.

Upptäckta fel (misstänkta d:o) på samfällighetens mark anmäls till kontaktman eller styrelsemedlem. Vid akuta fel larmas naturligtvis SOS (motsv.) vid behov.

Vattenmätaren

Observera att fastighetsägaren själv är ansvarig för att mätaren är korrekt. Vid fel på mätaren anmäls detta till någon i styrelsen. Någon i styrelsen ger anvisningar om hur byte skall ske.

Värmeanläggningen

Samfälligheten ansvarar för värmeledningarna från undercentralen fram till avstängningsventilen i respektive fastighet.

Värmemätare

Värmemätningen sker med digital mätare som registrerar värmemängd och flöde. Elförsörjningen till mätaren sker från ett batteripaket, som byts ut var femte år genom styrelsens försorg.

Observera att fastighetsägaren själv är ansvarig att mätaren är korrekt. Vid fel på mätaren anmäls detta till någon i styrelsen. Styrelsemedlem ger anvisningar om hur byte skall ske.

Ny hemsida!

Besök vår nya hemsida. Inom kort kommer norrahusberg.se ersättas av nya sidan.

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vid renovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har det redan varit tre avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta flera tusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själv välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Fokiab i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-624 08 66, Lars Eriksson. Kontaktperson i samfälligheten är Per Edblad 070-2545269.


Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
 
Nyhetsbrev
 
Registrera din e-post här för att få löpande information från oss